müdaxilə

müdaxilə
is. <ər.>
1. Başqasının işinə, münasibətinə qarışma, ümumiyyətlə, bir işə qarışma, onda iştirak etmə, onun gedişinə təsir etmə. Başqalarının bu işə müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur. Onun müdaxiləsi vəziyyəti daha da pisləşdirdi. Müdaxilə etmək – başqasının işinə qarışmaq, araya girmək. <Məsmə:> <Kor Seyid> mənim işlərimə müdaxilə etməyə başladı. S. H.. <Uşaqlar> nə isə anlayır, lakin böyüklərin dərdinə müdaxilə etməyə cəsarət etmirdilər. Ə. M.. // Bir şeyin qarşısını almaq, onu dayandırmaq üçün göstərilən fəaliyyət, hərəkət. Cərrahi müdaxilə. Operativ müdaxilə.
2. Bir dövlətin zorla başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışması. Hərbi müdaxilə. İqtisadi müdaxilə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • müdaxiləçi — is. Zorla başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışan (dövlət və s.). Budur, . . xaricdən gələn müdaxiləçilər darmadağın edilmişlər. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdaxiləçilik — is. Başqasının işinə qarışma, müdaxilə etmə. Müdaxiləçilik siyasəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdaxilə — ə. 1) soxulma, əl qatma, qarışma (bir işə); 2) araya girmə; miyançılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəxalət — is. <ər.> köhn. İşə qarışma, müdaxilə etmə. Dəxalət etmək (eləmək) – qarışmaq, müdaxilə etmək. Dəccal da edir cümlə işə indi dəxalət; Qanun adı dillərdə fəqət qaldı, daduşcan! Mol. Nəsr. Olmaz bu ki, hər əmrə dəxalət edə fəhlə; Dövlətli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəxl — ə. 1) müdaxilə etmə, qarışma; 2) aid olma; aidlik; 3) gəlir, mədaxil, qazanc; 4) dəxil (pul yığılan yeşik, mücrü və s.) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • italə — ə. uzatma, uzunluq. İtalei zəban «dil uzatma» söhbətə müdaxilə etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tədaxül — ə. 1) işə qarışma; 2) müdaxilə (siyasi, iqtisadi, hərbi və s.); 3) nüfuz etmə qabiliyyəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • at — 1. is. 1. Qoşulan və minilən ev heyvanı. Kəhər at nalı neylər?! Ağ buxaq xalı neylər. . (Bayatı). Ata minəndə özünü, atdan düşəndə atı unutma. (Ata. sözü). Uca atın üstündə oturub, kəndin alçaq divarlarından həyətin yarısını görürdüm. C. M.. At… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”